27.3.12

Η διαφθορά ενός Έθνους 

Οι άνθρωποι φαντάζονται 
πως οι κατακλυσμοί έρχονται 
μόνο με τραχιά και βίαιη μορφή. 
Υπάρχουν όμως 
άλλοι κατακλυσμοί, ακόμα  
χειρότεροι από τον πόλεμο.

Το πιο οδυνηρό παράδειγμα 
είναι  η
     διαφθορά ενός έθνους. Αληθινά, αυτή η αρρώστια είναι χειρότερη  από καταστροφική πλημμύρα  ή άλλες φυσικές καταστροφές...

Κάθε εποχή έχει μια θέση για τον ηρωισμό έχει λεχτεί ότι οι περιστάσεις κάνουν τον ήρωα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτό το φαινόμενο, άλλοι όμως γνωρίζουν τι προορίζεται γι' αυτούς και πραγματοποιούν την αποστολή τους από μια πρώιμη ηλικία.

Μερικοί αισθάνονται ότι πρέπει να εκπληρώσουν κάτι, αλλά η συνειδητότητα τους δεν τους προφέρει μια σαφή ένδειξη.

Για τέτοιους γεννημένους ήρωες το κλειδί θα είναι οι περιστάσεις. Θα αναγκάσουν τις βαθιές εσωτερικές χορδές να ηχήσουν και να επιφέρουν τον απαιτούμενο άθλο...


move your mind!!! 

No comments: