10.4.12

Η Πλατωνική Αλληγορία της ΣπηλιάςΕίναι χρέος των φωτισμένων 
όχι μόνο να υψώνονται 
και να ορούν το αγαθό, 
αλλά και να είναι διατεθειμένοι 
να κατεβούν και πάλι 
ανάμεσα στους φυλακισμένους 
και να μοιραστούν μαζί τους 
τα βάσανα και τις τιμές τους, 
είτε αυτές αξίζει να τις έχουν
είτε όχι. Και τούτο χρειάζεται 
να το κάνουν ακόμα 
και μπροστά στο ενδεχόμενο 
της θανάτωσης τους. move your mind!!!
 

No comments: